Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din egen säkerhet.
CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på kundens säkerhet, ekonomi samt administration på distans. CLIQ Remote vänder sig till kunder som har behov att ändra behörigheter relativt ofta men samtidigt behöver mekanisk säkerhet. Systemet är uppbyggt med fördelar från både passersystem och mekaniska nyckelsystem vilket gör det lämpligt för bland annat verksamheter med geografisk spridning. Med CLIQ Remote är det möjligt att ge en person – oavsett var den befinner sig i världen – behörighet till en fastighet på distans. Dessutom finns möjlighet att bestämma när på dygnet en utdelad nyckel ska börja och sluta fungera samt i vilka dörrar. CLIQ-teknologi ökar säkerheten och skapar spårbarhet. Säkerheten äventyras under den tid från det att en nyckel går förlorad eller blir stulen – tills det att antingen nyckeln är återfunnen eller berörda cylindrar har byts ut. CLIQ Remote löser detta problem. Det är möjligt i och med att systemet automatiskt kan ta bort behörigheten på distans. En nyckel som ej uppdateras efter en av administratören utsatt tid förlorar sin behörighet och säkerheten är återställd. Nyckeln blir obrukbar. Framtidssäkrat Utan en patenterad säkerhetslösning är inget huvudnyckelsystem säkert. Därför har ASSA CLIQ Remote ett starkt patent som skyddar dig från att nycklarna ska kopieras illegalt under hela tiden patentet är giltigt. Det gör ASSA CLIQ Remote till ett optimalt säkerhetssystem under hela sin livstid.
STORSTADENS LÅS
Vanadisvägen 39 113 23 Stockholm
Tel. 08 - 21 21 21
Asssa Cliq
Har du någon fråga om Assa Cliq. Ring 08 - 21 21 21 eller maila oss.
Vi fyller 1992-2017 25 År
                         Din Låssmed i Stockholm         
Storstadens Lås    08 - 21 21 21