Entro är ett passersystem avsett för såväl små som stora företag,som vill ha en effektiv låsning och kontroll på tillträdet till olika avdelningar och lokaler. Med Entro slipper man problemet med nycklar, som lätt kan kopieras ock komma på avägar. Istället använder man tag eller tag kombinerat med kod. Cotag eller EM teknik. Allt programmeras och styrs från en vanlig PC. Ute vid dörren placeras kortläsare, som är designade både för att tåla utomhusklimat och för att smälta in i snygga inomhusmiljöer. Läsarnas knappsatser har inbyggd belysning. Precis som när det gäller övriga  produkter så är enkelheten en av de viktigaste ingredienserna i detta system. För trots att Entro kan hantera ända upp till 256 dörrar och 8.000 personer, så är det branchens enklaste system såväl när det gäller installation som handhavande.  Vi på Storstadens Lås installerar och driftsätter Entro. Vi gör även all nödvändig  låsmontering, såsom motorlås, elslutbleck m.m
Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din egen säkerhet.
STORSTADENS LÅS
Vanadisvägen 39 113 23 Stockholm
Tel. 08 - 21 21 21
Vanderbilt / Bewator Entro
Har du någon fråga om Bewator passagesystem. Ring 08 - 21 21 21 eller maila oss.
Vi fyller 1992-2017 25 År
                         Din Låssmed i Stockholm         
Storstadens Lås    08 - 21 21 21
         STORSTADENS LÅS
Entro passersystem avsett för små och stora företag.1 till 256 dörrar. 8.000 personer. Vi på Storstadens lås har mycket lång erfarenhet och monterar nödvändiga lås samt driftsätter Entro systemet.
Vanderbilt Entro
Har du någon fråga om Bewator passersystem. Ring 08 - 21 21 21 eller maila oss.