I lokaler med färre människor i omlopp, som dessutom är väl förtrogna med lokalerna, kan utrymninsbeslag Assa 179 på dörrar accepteras. Nödplastkåpor är EJ längre godkända som nödutrymmning. Har du sådana beslag bör de bytas ut mot nya lås enligt SS-EN 179.
I en lokal där mycket folk befinner sig ställs extra höga krav på utrymmning. i slagdörrar med höga krav på säkerhet är panikregel Assa 1125, som uppfyller Europastandarden lämplig. Det ger en säker utrymmning från insidan och motsvarar samtidigt ett godkänt borr och dyrkskydd från utsidan. SS-EN 1125.
Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din egen säkerhet.
STORSTADENS LÅS
Vanadisvägen 39 113 23 Stockholm
Tel. 08 - 21 21 21
SS 179 EN nödutrymmnings lås.
Vi är specialister på montering av nödlås.
Vi fyller 1992-2017 25 År
                         Din Låssmed i Stockholm         
Storstadens Lås    08 - 21 21 21