Ett stort bekymmer för fastighetsägare och boende är att postkoderna hamnar i fel händer. Kodlås 240IR skiljer sig från de vanliga kodlåsen i och med att postkoden överförs med en "fjärrkontroll" istället för med knappsats. Brevbäraren och tidningsbudet låser upp porten medsin fjärrkontroll som sänder IR-ljus till kodlåsets mottagare. De boende kommer in på vanligt sätt genom att slå boendekoden. På så sätt släpps endast behöriga in i fastigheten, vilket leder till säkrare boende. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka IR-kanaler som ska ha tillträde tillfastigheten. Ändring av IR-kod sker automatiskt med IR-sändaren, vilket gör att fastighetsägaren inte behöver administrera detta.
Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din egen säkerhet.
Assa/Solid 240IR
STORSTADENS LÅS
Vanadisvägen 39 113 23 Stockholm
Tel. 08 - 21 21 21
Assa Solid 22CL är ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver hög säkerhet. Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla och siffrorna är belysta med en blå ton. En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till dörreläutgången. 22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda dörrarna. Med 22CL kan du välja mellan 4- eller 6- siffrig passerkod
Vi fyller 1992-2017 25 År
                         Din Låssmed i Stockholm         
Storstadens Lås    08 - 21 21 21