Anette
Janne
Mats
Mathias
Robin R1
Madde
Robin R2
Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din egen säkerhet.
Butikens öppentider: Vanadisvägen 39 Mån - Tor 8 - 17  Fred 8 - 15
           Fax: 08-34 97 00
STORSTADENS LÅS
Vanadisvägen 39 113 23 Stockholm
Tel. 08 - 21 21 21
Det är vi som hjälper dig.
Nyckelpersoner i företaget.
Vi fyller 1992-2017 25 År
  08 - 21 21 21
                         Din Låssmed i Stockholm         
Storstadens Lås    08 - 21 21 21
Kunder utomlands: Skicka mail